ПРАВИЛА
КОНКУРСНОГО ПРИЙОМУ ДІТЕЙ
ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №2
І-ІІІ СТУПЕНІВ «ЦЕНТРУ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ» ім.СОФІЇ РУСОВОЇ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06.03 року «Про затвердження інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), відповідно до п.3 ст.18 Закону України «Про Загальну середню освіту», на підставі Статуту спеціалізованої школи прийом учнів до навчального закладу здійснюється на конкурсній основі.

Відповідно до п.1.3 Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів , вихованців) до гімназій, в ліцеї, колегіуми, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 19.06.2003 р.
за № 389, зареєстрованої МОН України 04.07.2003р. 3547/7868, прийом дітей на конкурсній основі до спеціалізованої школи-інтернату №2 І-ІІІ ступенів «Центра освіти та соціально-педагогічної підтримки» ім. С.Русової Полтавської обласної ради (далі спеціалізована школа) здійснюється за Правилами конкурсного приймання, схваленого спільним засіданням педагогічної ради та ради школи, затвердженими директором та погодженими Департаментом освіти і наука Полтавської ОДА.
У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.
Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.


2.ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ


2.1 Правила конкурсного приймання оголошуються з березня поточного року. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу. Через місцеві засоби масової інформації зміст оголошення доводиться до відома населення.
2.2 З березня в приміщенні спеціалізованої школи на спеціальному стенді вивішується перелік питань, які використовуються в якості діагностичних завдань, за якими проводитимуться конкурсні випробування.
2.3 Основний конкурсний прийом проводиться у червні після закінчення навчального року. За наявністю вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання у серпні, при цьому зарахування учнів відбувається не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4 Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5 Для проведення конкурсних випробувань створюється педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням радою навчального закладу. До с кладу конкурсної комісії залучається практичний психолог.
2.6. Головою конкурсної комісії є заступник директора навчального закладу. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до першого класу спеціалізованої школи, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога.
2.7. До участі в конкурсі дітей, які вступають до першого класу спеціалізованої школи, подаються заява батьків цих дітей або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора навчального закладу, копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.
2.8. Не дозволяється вимагати довідок з місця роботи батьків, характеристик учнів з попереднього місця навчання.
2.9 . Поза конкурсом до спеціалізованої школи при поданні відповідних документів зараховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди , діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, при умові , що вони не мають медичних протипоказань, які відображені у медичній картці дитини.


3.ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ


3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до першого класу спеціалізованої школи проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до першого класу спеціалізованої школи, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до поглибленого вивчення предметів відповідно до спеціалізації школи. Діагностичні завдання розробляються педагогічною комісією, затверджуються директором навчального закладу та погоджуються Департаментом освіти і науки (додаток 1 Інструкції).
3.3. Співбесіда з дитиною,яка вступає до першого класу спеціалізованої школи не повинна тривати більше 30 хвилин. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчальних програм .
3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів спеціалізованої школи, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання, у формі співбесіди, яка передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.
3.5 Неодмінною умовою прийому учнів до інших класів спеціалізованої школи є їх атестація з профільних предметів.
3.6. Діагностичні завдання для проведення конкурсних випробувань з учнями, які вступають до інших класів спеціалізованої школи (додаток 2 Інструкції), затверджуються директором навчального закладу за погодження з Департаментом освіти і науки Полтавської ОДА.
3.7. Результати конкурсних випробувань (співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії (додаток 3 Інструкції), які зберігаються в архіві 3 роки.
3.8. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку , на підставі чого їм надається право участі у повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.
3.9. Учні, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, вважаються як такі, що не пройшли конкурсу.

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ


4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2.До спеціалізованої школи подаються такі документи:заява батьків або осіб, які їх замінюють, копія свідоцтва про народження, медична картка встановленого зразка. Крім того, особова справа - для учнів, які поступають за результатами конкурсного відбору до 2-11 класів.
4.3. Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів із дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається наказом директора школи за погодженням з відповідним органом управління освіти. Проведення додаткових випробувань під час апеляції не передбачено.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Департаменту освіти і науки, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Діти , які не пройшли конкурсу для зарахування до 1 класу спеціалізованої школи, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.
4.6.Діти, які за рішенням конкурсної комісії пройшли конкурсний відбір, але до школи не були надані їхні документи, визначені в п.4.2, до навчального закладу не зараховуються. Учні 2-11 класів, які пройшли конкурсний відбір до спеціалізованої школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу.


5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ


5.1 Директор навчального закладу несе відповідальність за дотримання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. «Про затвердження інструкцій про порядок конкурсного приймання дітей (учнів , вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) за № 389 Правил конкурсного приймання»
5.2 Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до спеціалізованої школи-інтернату №2 І-ІІІ ступенів «Центра освіти та соціально-педагогічної підтримки» ім. С.Русової Полтавської обласної ради за його результатами покладається на Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.
5.3 При порушенні навчальним закладом вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів , вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 19.06.2003 р. за № 389, Правил конкурсного приймання, рішенням Департаменту освіти і науки результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі Департамент освіти, що приймає це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.